Každý právny problém má riešenie.

My Vás s ním oboznámime.

Spoločnosť Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. nadviazala na poskytovanie právnych služieb advokátkou Zuzanou Papšíkovou realizovaných pod názvom Advokátska kancelária Zuzana Papšíková (založená v roku 2005).

Cieľom kancelárie od počiatku bolo a doteraz je:


  • Vytvoriť kanceláriu, kde každý klient bude vedieť, že je pre nás dôležitý a venuje sa mu 100 % pozornosť.
  • Byť kanceláriou, ktorá bude schopná podnikateľským subjektom a ostatným klientom poskytnúť komplexnú právnu pomoc pri ich podnikateľských aktivitách a iných činnostiach.
  • Spôsob poskytovania právnych služieb prispôsobiť každému klientovi podľa jeho potrieb a požiadaviek.
  • Zabezpečiť, aby právnici kancelárie mali prehľad o všetkých klientoch a ich činnostiach a prebiehajúcich projektoch a vedeli sa tak zastúpiť a reagovať bezodkladne na požiadavky klientov.
  • Mať dlhodobých klientov.

Konáme tak, aby sme vyššie uvedené ciele plnili a tým zabezpečili úplnú spokojnosť klientov. Kancelária je tvorená kvalifikovanými právnikmi ako aj administratívnym personálom, aby pre klientov zabezpečila profesionálnu úroveň poskytovaných služieb. Spolupracujeme s geodetmi, znalcami, patentovými zástupcami, účtovnými a daňovými poradcami, notármi, exekútormi a odborníkmi z iných oblastí, pokiaľ je to potrebné pri vybavovaní vecí klienta. Spolupracovníkov si vždy vyberáme tak, aby spĺňali požiadavku na kvalitu, ktorú vyžadujeme my ako aj naši klienti.


viac