Mgr. Janka Mišúnová

Postavenie:   Advokát - zmluvne spolupracujúci advokát
Trvanie právnej praxe:   6 rokov
Oblasti práva:   Nehnuteľnosti
Správne právo
Sporové právo
Významné profesné skúsenosti:   2004 DEDÁK & Partners, advokátska kancelária
2005 - 2009 Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.
Vzdelanie:   Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko
Jazyky:   nemecký jazyk
E-mail:   jmisunova@papsikova.sk