JUDr. Jaroslava Hardošová

Postavenie:   Advokátsky koncipient
Trvanie právnej praxe:   3 roky
Oblasti práva:   Právo obchodných spoločností
Obchodné právo
Nehnuteľnosti
Významné profesné skúsenosti:   2008 Pavel Nechala & Co, advokátska kancelária
2008 JUDr. Jana Markechová, advokátka
Vzdelanie:   Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika (Mgr.)
Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva (2009) (JUDr.)
Jazyky:   anglický jazyk
E-mail:   jhardosova@papsikova.sk