Každý právny problém má riešenie.

My Vás s ním oboznámime.

Spoločnosť Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. nadviazala na poskytovanie právnych služieb advokátkou Zuzanou Papšíkovou realizovaných pod názvom Advokátska kancelária Zuzana Papšíková (založená v roku 2005).

Cieľom kancelárie od počiatku bolo a doteraz je:


 • Vytvoriť kanceláriu, kde každý klient bude vedieť, že je pre nás dôležitý a venuje sa mu 100 % pozornosť.
  Toto považujeme za prvý a veľmi dôležitý krok k vybudovaniu dôvery, vďaka ktorej je možné poskytovať právne služby lepšie a kvalitnejšie.

 • Byť kanceláriou, ktorá bude schopná podnikateľským subjektom a ostatným klientom poskytnúť komplexnú právnu pomoc pri ich podnikateľských aktivitách a iných činnostiach.
  Pokiaľ sa stanete naším klientom tak máte možnosť využívať naše právne služby:
  • pri riešení vnútorných záležitostí (právo obchodných spoločností, pracovné právo),
  • pri realizácii Vašich podnikateľských zámerov (obchodné právo, nehnuteľnosti, vzťahy k predmetom duševného vlastníctva),
  • pri riešení sporov a
  • pri sledovaní zmien právnych predpisov upravujúcich oblasť, v ktorej pôsobíte.
 • Spôsob poskytovania právnych služieb prispôsobiť každému klientovi podľa jeho potrieb a požiadaviek.
  Každý klient má svoje špecifiká a požiadavky na spôsob a formu poskytovania právnych služieb, ktorým sa v plnej miere prispôsobujeme.

 • Zabezpečiť, aby právnici kancelárie mali prehľad o všetkých klientoch a ich činnostiach a prebiehajúcich projektoch a vedeli sa tak zastúpiť a reagovať bezodkladne na požiadavky klientov.
  Sme si vedomí, že Vaše činnosti a zámery nemôžu čakať až kým právnik, ktorý sa Vám primárne venuje, ochorie alebo z akýchkoľvek iných dôvodov Vám nebude môcť byť nápomocný. Naši klienti však majú možnosť počas spolupráce spoznať väčšinu našich právnikov a naši právnici zase našich klientov a tak sme Vám k dispozícii počas celého roka.

 • Mať dlhodobých klientov.
  Dlhodobá spolupráca medzi klientom a právnickou kanceláriou umožňuje kancelárii podrobne poznať štýl, potreby a ciele klienta a prispôsobiť tomu poskytovanie právnych služieb a brať ich do úvahy pri odporúčaniach poskytovaných pri jeho podnikateľských zámeroch.

Konáme tak, aby sme vyššie uvedené ciele plnili a tým zabezpečili úplnú spokojnosť klientov. Kancelária je tvorená kvalifikovanými právnikmi ako aj administratívnym personálom, aby pre klientov zabezpečila profesionálnu úroveň poskytovaných služieb. Spolupracujeme s geodetmi, znalcami, patentovými zástupcami, účtovnými a daňovými poradcami, notármi, exekútormi a odborníkmi z iných oblastí, pokiaľ je to potrebné pri vybavovaní vecí klienta. Spolupracovníkov si vždy vyberáme tak, aby spĺňali požiadavku na kvalitu, ktorú vyžadujeme my ako aj naši klienti.