Online poradenstvo

Postup pri poskytovaní Online poradenstva je v našej kancelárii nasledovný:


  1. KROK: prostredníctvom formuláru nižšie opíšte svoje zadanie, t.j. situáciu alebo problém, ktorý potrebujete riešiť alebo požiadavku na zmluvu, ktorú potrebujete vypracovať;
  2. KROK: zašleme Vám cenovú ponuku a podmienky spolupráce alebo Vás vyzveme na doplnenie zadania a až následne Vám pošleme cenovú ponuku a podmienky spolupráce;
  3. KROK: z Vašej strany odsúhlasenie cenovej ponuky a podmienok spolupráce, úhrada zálohy podľa cenovej kalkulácie;
  4. KROK: vypracovanie nášho stanoviska, dokumentov podľa Vášho zadania a
  5. KROK: Úhrada zvyšnej sumy podľa cenovej kalkulácie.
* - povinné pole