Pracovné právo

Komplexné právne služby pri uzatváraní pracovných zmlúv, tvorbe vnútorných predpisov zamestnávateľa, uzatváraní ďalších zmlúv so zamestnancami, pri ukončovaní pracovných pomerov. Tvorba vzorových pracovných zmlúv, listín potrebných k ukončeniu pracovného pomeru, dohôd o zrážkach zo mzdy a iných zabezpečovacích inštitútov podľa Zákonníka práce, dohôd týkajúcich sa užívania majetku zamestnávateľa, spolupráca pri tvorbe kolektívnych zmlúv, smerníc a ďalších vnútropodnikových predpisov.