Mgr. Zuzana Papšíková

Postavenie:   Advokát - spoločník a konateľ
zapísaná v Slovenskej advokátskej komore, reg.č. SAK 1766
Trvanie právnej praxe:   12 rokov
Oblasti práva:   Obchodné právo
Nehnuteľnosti a stavebné právo
Nekalá súťaž
Pracovné právo
Zmluvné právo
Významné profesné skúsenosti:   1999 - 2005 DEDÁK & Partners, advokátska kancelária (Dedák & Partners, s.r.o.)
Vzdelanie:   Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovensko
Jazyky:   anglický jazyk
E-mail:   zpapsikova@papsikova.sk