Najvýznamnejšie referencie

 • jeden z mobilných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu;
 • viaceré spoločnosti zaoberajúce sa vykupovaním, zhodnotením a následným predajom pozemkov alebo iných nehnuteľností. Medzi našimi klientmi sú spoločnosti realizujúce tzv. projekty na zelenej lúke ako aj spoločnosti realizujúce výstavbu alebo rekonštrukciu budov a ich následný prenájom či predaj.
  Právne služby sme poskytovali aj pri realizácii týchto projektov:
  • Senec – logistický park – poskytovanie právnych služieb pri vykupovaní pozemkov, pri ich predaji investorom, pri výstavbe inžinierskych sietí a ďalšej infraštruktúry vrátane komunikácie s rozvodnými spoločnosťami;
  • Bratislava - obchodná oblasť pri vstupe do Bratislavy z diaľnice D1, kde majú svoje obchodné a/alebo administratívne budovy okrem iných aj Nay, Koratex, Coca-cola, ASBIS - poskytovanie právnej pomoci pri výkupe pozemkov, pri vybavovaní dedičstiev, odstraňovaní tzv. dvojitého vlastníctva, vytvorenie právneho riešenia užívania pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev akceptovaného aj financujúcimi bankami, tiež aj poskytnutie právnej pomoci pri predaji pozemkov, pri riešení infraštruktúry;
  • Partizánske – poskytnutie právnej pomoci pri predaji priemyselnej budovy investorovi, vrátane vyriešenia vzťahov s pôvodným vlastníkom, najmä vo vzťahu k prístupovým cestám a právam;
  • Dubnica nad Váhom – poskytnutie právnej pomoci pri výkupe pozemkov, pri predaji pozemkov investorom, pri výstavbe infraštruktúry;
  • Bratislava - Koliba – poskytnutie právnej pomoci pri získavaní potrebných práv investora k pozemkom, na ktorých má byť vybudovaná infraštruktúra (komunikácie a inžinierske siete) a počas celého stavebného konania;
 • viaceré spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT, najmä v oblasti tvorby softvéru, dodávky hardvéru, tvorby web stránok, služby v oblasti bezpečnosti sietí a služby v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných služieb aj na tzv. nemobilné služby;
 • viaceré realitné kancelárie;
 • servisná spoločnosť prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej siete;
 • významná vzdelávacia inštitúcia;
 • pestovateľ vínnej révy a výrobca vína, ktorého produkty získavajú v poslednej dobe významné ocenenia na národných a medzinárodných súťažiach.

 

Poznámka: Podľa pravidiel správania advokáta vydaných Slovenskou advokátskou komorou sme oprávnení poskytovať konkrétne informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.