Spolupracujúce kancelárie

Vďaka spolupráci vieme:

  • byť Vám alebo Vašim projektom bližšie – vďaka priestorovému rozmiestneniu sídiel jednotlivých advokátskych kancelárií pokrývame v zásade celé západné Slovensko,
  • zabezpečiť aj právne služby, ktoré vyžadujú vyšší počet právnikov - pokiaľ požiadavka klienta obnáša aj takúto schopnosť kancelárie, vďaka spolupráci je celkový počet právnikov dostatočný aj pre projekty, ktoré vyžadujú nárazovo veľa právnikov napr. due dilligence;
  • pokryť širší okruh oblastí práva - vieme poskytnúť právne služby aj v oblastiach práva, na ktoré sa naša kancelária nešpecializuje - v takom prípade spolupracujúci advokát je naším subdodávateľom alebo priamo poskytne právnu pomoc klientovi,
  • zabezpečiť lepšiu časovú flexibilitu – pokiaľ by sa stalo, že niektorý advokát sa nemá možnosť klientovi aktuálne venovať, vie ho zastúpiť rovnako kvalitne jeden so spolupracujúcich advokátov a tak klient negatívne nepociťuje obdobie dovoleniek, PN a pod. u svojho právneho zástupcu.


Prečo práve vyššie uvedení advokáti a spoločnosti?


Pretože nás spája rovnaký spôsob práce, ciele, spôsob poskytovania právnych služieb, profesionálny prístup ku klientovi a jeho problému, priateľstvo a dôvera vybudovaná ešte v laviciach právnickej fakulty.